Ouderraad

De Ouderraad (OR) van de Rythmeen bestaat uit enthousiaste ouders die verschillende activiteiten organiseren voor de kinderen van school.

De doelstelling van de Ouderraad is om de kinderen en de ouders het gevoel te geven dat zij terug kunnen kijken op een goede, gezellige en leuke schooltijd. Als OR-lid heb je direct contact met de verschillende organen, de schooldirectie en de docenten van school.

De ouderraad wil graag de betrokkenheid van de ouders vergroten. Via de informatieborden op school, de Rythmeen website, mail of via (hulp) WhatsApp groepen worden ouders op de hoogte gehouden van geplande activiteiten.

De Ouderraad vergadert maandelijks op school, in principe iedere tweede donderdag, van 20.00 – 21.30 uur. Er wordt naast de vaste agenda ook een planning gemaakt voor de activiteiten die de komende maanden op de jaarkalender staan. De vergaderingen van de OR zijn openbaar. Leden kunnen agendapunten opvoeren die van belang zijn voor de school. U kunt zich bij een OR lid aanmelden om een vergadering bij te wonen.

OuderbijdrageNaast onderwijs worden er ook nog een aantal extra activiteiten door het team en de ouderraad georganiseerd (sinterklaasfeest, kerstviering, Palmpasen, schoolreizen etc.). Deze activiteiten moet de school zelf bekostigen. Wij vragen hiervoor aan ouders een vrijwillige bijdrage. Deze bijdrage bedraagt € 55,00 per kind. Elk jaar wordt de bijdrage opnieuw vastgesteld. Het bedrag kan via een jaarlijkse eenmalige bijdrage automatisch van uw rekening worden afgeschreven.  Het al of niet betalen van de ouderbijdrage speelt geen rol bij het toelaten van leerlingen aan de school.  

Aan het begin van het nieuwe schooljaar mailt de OR het jaarverslag naar alle ouders met daarbij de mogelijkheid om het jaarverslag inclusief de balans in te zien op een nader te bepalen moment. Deze mogelijkheid hebben wij aangeboden op een donderdagavond in oktober een half uur voorafgaande aan de OR vergadering.

Heeft u vragen of ideeën of wilt u een OR vergadering bijwonen dan kunt u een mail sturen naar:  or@rythmeen.nl

Oud papier

De ouderraad coördineert ook het ophalen van oud papier in een deel van Bathmen waarmee het te besteden budget verhoogd wordt. 

Elke tweede zaterdag van de maand wordt er oud papier opgehaald. Het papier dient voor 9 uur aan de weg gezet te worden. De data van het ophalen worden bekend gemaakt in de Bathmense krant. Van de opbrengst van het oud papier worden artikelen aangeschaft voor school, en worden de schoolreizen betaald. We gaan ervan uit dat iedere ouder één keer per jaar een zaterdagochtend wil helpen. U wordt hiervoor benaderd.

Samenstelling ouderraad

Mijn naam is Garmen Goossen. Ik woon samen met Tineke Denneboom, vader van 4 kinderen, Bram, Gijs, Fenna en Mika. Sinds oktober 2018 ben ik bij de ouderraad en coördineer ik het oud papier. Ik vind het prettig om betrokken te zijn op school, en te helpen bij diverse activiteiten.
-----------------------------------------------
Mijn naam is Mark van Gorssel. Ik woon samen met mijn vrouw Annemieke van Gorssel in Bathmen.  Ik ben vader van 2 kinderen, Lot en Tom. Geboren en getogen in Bathmen , dus er zijn veel bekenden, waar ik vroeger bij in de klas heb gezeten of elkaar kennen van het uitgaan.
In het dagelijks leven werk ik in Doetinchem als bedrijfsleider van een Innovatiecentrum genaamd de STe©k. Ik ben sinds november 2018 lid van de OR omdat ik me altijd betrokken voel bij wat er in Bathmen en op de school gebeurt. Mocht je vragen hebben voor de OR, dan kan je me vinden op het schoolplein als ik Lot naar school breng of mail gerust or@rythmeen.nl.
-----------------------------------------------
Mijn naam is Susanne Rietman. Ik woon samen met Patrik Langendoen en onze 3 kinderen, Fayen, Daley en Jayden in Bathmen. In het dagelijks leven ben ik verpleegkundige. Eerst heb ik jarenlang voor Dimence gewerkt, en sinds maart 2018 heb ik de overstap naar het Deventer Ziekenhuis gemaakt en werk ik met veel plezier op de poli geriatrie. Ik vind het prettig om betrokken te zijn op school, en te helpen bij diverse activiteiten.Binnen de OR ben ik algemeen bestuurslid.
----------------------------------------------
Mijn naam is Nathalie Kloosterboer. Ik ben de moeder van Finn, Mats en Kay en getrouwd met Geertjan. Samen wonen wij in buurtschap Oxe, net buiten Bathmen. Hier hebben wij onze boerderij met melkkoeien. Binnen de OR ben ik algemeen bestuurslid.
---------------------------------------------
Mijn naam is Kirsten de Bone. Ik ben de moeder van Zoe (2009) en Kay (2012) Minnema. Sinds begin 2017 ben ik lid geworden bij de OR en ben ik algemeen bestuurslid. In het dagelijks leven ben ik accountmanager bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem.
---------------------------------------------
Mijn naam is Elke Timmer-Bronsvoort. Ik woon samen met mijn man Rob en onze dochters Suze en Rosa in Bathmen. Suze gaat sinds 2021 naar school, de Rythmeen, waar ikzelf ook 8 jaar op school heb gezeten. Ik heb destijds een leuke schooltijd gehad en vind het erg fijn om nu betrokken te kunnen zijn bij de school van mijn dochter. Ik help graag mee waar kan. Jarenlang werkte ik in de horeca, maar sinds herfst 2022 werk ik 3 dagen in de week in Raalte als astvrouw/werkplaatsreceptie bij Volvo. Vanaf het begin van schooljaar 2022/2023 ben ik algemeen bestuurslid binnen de OR.
-------------------------------------------
Mijn naam is Jantine Jansen. Ik ben de moeder van Manon (2019) en Stijn (2022) en getrouwd met Rick. We wonen sinds juli 2023 in het mooie Bathmen. Sinds april 2024 ben ik algemeen bestuurslid binnen de OR. In het dagelijks leven ben ik strategisch adviseur bij een ouderenzorg-organisatie in de achterhoek.  
-----------------------------------
Ik ben Jaaike de Bruin, en woon samen met mijn man Roelof en onze twee kinderen Dinant(2015) en Tycho (2018) in Kring van Dorth. Ik werk als Brigade Zorgcoördinator bij de Koninklijke Landmacht en ben al jaren als vrijwilliger actief voor verschillende organisaties. Om betrokken te zijn bij de basisschool van mijn kinderen ben ik sinds 2024 lid van de OR zodat alle leerlingen kunnen blijven genieten van leuke en gezellige activiteiten die de Rythmeen te bieden heeft gedurende het hele schooljaar.  Heeft u vragen of ideeën dan kunt u mij aanspreken op het schoolplein of een e-mail sturen naar de OR.