Natuur, techniek en duurzaamheid

NATUUR
In de natuur zijn kinderen vrijer, zitten ze lekkerder in hun vel, voelen ze zich gezonder en zijn ze creatiever. Hierdoor kunnen ze beter leren én genieten ze daar meer van. 
 
Kinderen die geregeld tijd doorbrengen in de natuur zijn gezonder, hebben minder stress en kunnen lesstof beter tot zich nemen. Dit komt onder andere doordat de natuur op een hele subtiele manier je aandacht trekt: je blik wordt automatisch getrokken naar een vlinder die voorbij fladdert, je oren spitsen zich als je een vogel hoort zingen. Deze zintuiglijke ervaringen zorgen voor rust en ruimte in je hoofd, omdat ze geen beroep doen op je gerichte aandacht-capaciteit. Met als gevolg dat kinderen zich tijdens of na een verblijf in de natuur beter kunnen concentreren.  
 
Buitenlessen
Ons groene schoolplein bestaat uit gras, heuvels, bomen, bloemen, struiken, keien, zand en water. Zo worden kinderen uitgedaagd om te spelen in en met deze natuurlijke elementen. Rennen, klauteren, spelen, ontdekken, vies worden: kinderen zijn gek op buitenspelen. Het is leuk en gezond tegelijkertijd. Dus waarom ook niet buiten leren?
 
Een uitdagende buitenles combineert het buiten-zijn met het opdoen van kennis en vaardigheden én het stimuleert beweging. Kinderen leren buiten op een andere manier en dat is niet alleen heel leuk, maar ook goed voor hun ontwikkeling. 
Kinderen verwerken het lesaanbod anders op het gebied van lezen, schrijven, rekenen en overige vakken wanneer de buiten-omgeving als leercontext wordt ingezet. Door buitenlessen hebben kinderen de mogelijkheid om zelf dingen uit te zoeken en om op een andere manier samen te werken. Het geeft ze de ruimte om te leren door middel van observatie en door het gebruik van lichaam en zintuigen. 
De begeleiding van kinderen tijdens de buitenlessen is ook weer anders. Je let op andere vaardigheden van de kinderen. Zo is het buiten nog beter zichtbaar hoe een kind informatie verwerkt, auditief (horen), visueel (zien), auditief digitaal (denken) of kinesthetisch (voelen). Waar een kind aan een tafel met moeite een spellingsles maakt, zie je ze buiten opbloeien en met meer plezier nagenoeg dezelfde spellingsles uitvoeren. De frisse lucht en verandering van omgeving doen in zo’n geval heel veel. Buiten zijn is gewoon gezond!”.
 
Het actief bewegen en leren op het schoolplein zorgt ervoor dat kinderen andere uitdagingen tegenkomen dan binnen. Dit maakt dat kinderen andere vaardigheden aanleren dan wanneer ze binnen les zouden krijgen; ze worden zelfstandiger, vergroten hun zelfoplossend vermogen én werken aan hun vermogen om samen te werken; vaardigheden waar ze hun hele verder leven nog profijt van zullen hebben. 
 
Met de beleef- en beheerkalender ervaren de kinderen met allerlei activiteiten tijdens de verschillende seizoenen de natuur buiten en dragen zij allen hun steentje bij aan het onderhoud van ons groene schoolplein.
 
Wij denken dat buitenonderwijs bijdraagt aan meer kennis over de natuur, sociale relaties en sociale competenties van leerlingen, en mogelijk ook aan meer leermotivatie en interesse in natuur of wetenschap op latere leeftijd.
 
  
TECHNIEK
Spelenderwijs en voortdurend uitvindend leren kinderen over de middelpuntvliedende kracht, over de stroomkring, elektriciteit, wind energie, wrijving, drijfkracht, evenwicht en zinken van een zelfontworpen bootje.
Zelf denken, fantasie gebruiken en eigen ideeën, frustreren, uitproberen, veranderen, ontwerpen, en onderzoeken bevordert de creativiteit en inventiviteit. Nu en in de toekomst.
Kinderen leren spelenderwijs de elementen van techniek te herkennen, begrijpen en toe te passen.  
Ook zetten we techniek in bij het handelend leren. Je kunt pas begrijpen wat een kilo is als je het voelt, ziet, vergelijkt en weegt op een weegschaal! 
 
Mad Science
Wetenschap en techniek komt tot leven. Onderzoekend en ontwerpend leren op een leuke en laagdrempelige manier. Leerlingen werken samen, observeren, analyseren en komen met creatieve ideeën en oplossingen. De ietwat gekke professoren (Mad Scientists) verbazen jong en oud met hun proeven en experimenten in de jaarlijkse show op school. Aansluitend is er een naschoolsaanbod.
 
Techniekdag
Techniek is overal in huis, op straat, op school en waar je maar kunt bedenken. In je computer, in een lantaarnpaal, een tafel en zelfs in je boterham. Achter al deze dagelijkse dingen zitten vakmensen.
Op deze open dag krijgen kinderen de kans om rond te snuffelen en de wondere wereld van de techniek en technologie te ontdekken.
 
Programmeren/coderen
Technologie wordt steeds belangrijker in onze maatschappij. Daarom is het verstandig om kinderen op jonge leeftijd in aanraking te laten komen met programmeren en coderen.
Bij programmeren programmeer je een machine met een reeks instructies om de machine te laten doen wat je wilt dat het doet. Programmeren leert kinderen dat het vinden van een oplossing voor een probleem vaak gepaard gaat met een logische reeks stappen of acties.
Het helpt bij het ontwikkelen van probleemoplossende vaardigheden zoals doorzettingsvermogen, vallen en opstaan en begrip van oorzaak en gevolg, analytisch denken en redeneren, evenals wiskundige en taalvaardigheden.
Met verschillende spelletjes en apps op devices gaan kinderen hiermee aan de slag
 
 
DUURZAAMHEID
Begin vandaag voor morgen.
Duurzaamheid is een breed begrip. Je kunt bijvoorbeeld duurzaam bouwen en duurzaam eten. Of je kunt duurzame kleding dragen. Als iets duurzaam is, is het goed voor het milieu. Je zorgt daarmee goed voor planten, dieren en mensen, en dus voor de toekomst van onze leefwereld. Als het om duurzame producten gaat, bedoelen we spullen die van goede kwaliteit zijn en lang meegaan. Iets is duurzaam als het de natuur en het milieu in de hele wereld zo min mogelijk belast, door milieuvriendelijk en grondstofbesparend te zijn. Naast het milieu wordt er ook rekening gehouden met de werkomstandigheden van de arbeiders die het product fabriceren.
Met onderwerpen als recyclen, CO2-uitstoot, voedselverspilling en duurzame kleding zie je soms door de bomen het bos niet meer. Toch willen we de kinderen op De Rythmeen leren wat duurzaamheid is, maar vooral hoe ze daar nu al zelf aan kunnen bijdragen. Want wat kinderen vandaag doen, heeft gevolgen voor de mensen die nu en in de toekomst op onze aarde leven. Zodra ze dat leren, begrijpen ze waarschijnlijk beter waarom die kraan op tijd uit moet en waarom je beter geen plastic waterflesje kunt kopen.
Op De Rythmen vinden wij het belangrijk dat de kinderen en leerkrachten duurzaam gedrag laten zien en anderen aanzetten tot duurzaam gedrag. Naast de thematische lessen zijn we al begonnen met: 
  • Afvalscheiding: papier-plastic-groen-rest
  • Spaarzaam met papier en papier inzamelen
  • Pakjes drinken zijn vervangen door drinkbekers
  • Vervangen van verlichting naar LED-verlichting
  • Verwarming staat in de vakanties lager
  • Zonnepanelen op het dak