Kunst en cultuur

Wij vinden het belangrijk dat kinderen met allerlei vormen van cultuur in aanraking komen als bijdrage aan de algemene ontwikkeling. Voorwaarde is dat dit aanbod aansluit bij de belevingswereld van de kinderen.
 
Kunst en cultuur draagt bij aan de ontwikkeling tot een zelfstandig en positief kritisch denkend mens. Het verhoogt het zelfvertrouwen, het vormt kinderen en het verhoogt de sfeer.
Wij hebben als team een beeld voor ogen van de school als een plek waar de kinderen graag zijn en waar hun cognitieve, sociaal-emotionele en creatieve mogelijkheden optimaal benut worden.
 
Elk jaar wordt een breed aanbod van activiteiten gekozen. Ze proeven aan kunstbeschouwing, muziek, literatuur, theater, dans, nieuwe media, beeldende vorming, cultureel erfgoed in zeer brede zin. Sommige komen jaarlijks terug, andere activiteiten worden vervangen door iets nieuws.

Klik hier voor meer info over de Culturele Commissie voor de kinderen in Bathmen.

Ook vindt er twee keer per jaar een Canonweek plaats. Tijdens deze weken bezoeken de kinderen allerlei erfgoedlocaties.